Τι είναι το ISO 22000;

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές πρότυπο που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Οι συνέπειες της κατανάλωσης μη ασφαλούς τροφίμων μπορεί να είναι πολύ σοβαρές. Το σύστημα διασφάλισης ασφάλειας τροφίμων βοηθάει τους οργανισμούς να εντοπίσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Καθώς στις μέρες το διεθνές εμπόριο αναπτύσσεται συνεχώς τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 22000 είναι απαραίτητα για την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας παγκοσμίως.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ISO 22000;

Το ISO 22000 θέτει όλα τα απαιτούμενα για ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων το οποίο πιστοποιείται από διάφορους φορείς.

Τί ακριβώς προσφέρει το ISO 22000 στις επιχειρήσεις;

Το ISO 22000 είναι ένας χάρτης που δείχνει τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση για να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων ανεξαρτήτως από το μέγεθος και την θέση που έχει στην τροφική αλυσίδα.

FOOD

Γιατί είναι σημαντικό το ISO 22000 για την επιχείρησή σας;

Τα οφέλη του ISO 22000 για την επιχείρηση:
• Βελτιώνεται η εικόνα, ενισχύεται η επωνυμία (brand name) και η φήμης της επιχείρησης. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο μάρκετινγκ.
• Αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών,
• Πολλές φορές είναι απαραίτητο για την επίτευξη συμφωνιών με σημαντικούς πελάτες.
• Η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία σχετικά με την Υγιεινή των Τροφίμων.
• Αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του των υπολοίπων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
• Μείωση κόστους της επιχείρησης.
• Βελτιώνονται οι εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης και ο χώρος εργασίας.
• Η σωστή εφαρμογή του προτύπου οδηγεί σε μείωση ελαττωματικών προϊόντων και εξάλειψη των περιπτώσεων βλάβης του καταναλωτή.
• Μείωση απορρίψεων και προβληματικών παρτίδων προϊόντων.
• Πρόληψη των κινδύνων κυρίως αυτών που πιθανά να σχετίζονται με σοβαρά παράπονα. Αύξηση ικανοποίησης καταναλωτών.
• Καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση κλίματος και επικοινωνίας στο εσωτερικό της επιχείρησης.
• Αύξησης των πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας. Δημιουργεί ευκαιρίες για διείσδυση σε διεθνείς αγορές.
• Είναι απαραίτητο σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για εξαγωγές.

Γιατί να επιλέξετε να συνεργαστείτε μαζί μας;

Η συμβουλευτική εταιρεία DROMEAS CONSULTANTS σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εγγυάται για το αποτέλεσμα των εργασιών της. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Η συμβουλευτική εταιρεία DROMEAS CONSULTANTS εγγυάται για το αποτέλεσμα των εργασιών.

Το σύστημα διασφάλισης ασφάλειας τροφίμων μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα και με άλλα πρότυπα όπως το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.