Τι είναι το ISO 14001;

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα περιβαλλοντικής ασφάλειας που παρέχει όλα τα εργαλεία στις επιχειρήσεις που θέλουν να διαχειριστούν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Μέσω του ISO 14001 η επιχείρηση μπορεί να έχει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης όπου θα μπορεί να μετράει την επίδραση που έχει στο περιβάλλον και θα μπορεί να την μειώσει βάση των στόχων που θέτει.

Από ποιες επιχειρήσεις μπορεί να εφαρμοστεί το ISO 14001;

Οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμός θέλει να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές τις επιδόσεις και να πετύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει.
Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας δεδομένου ότι η επιχείρηση επηρεάζει το περιβάλλον.

Το ISO 14001 ανά τον κόσμο

Το πρότυπο εφαρμόζουν πάνω από 300.000 επιχειρήσεις σε 171 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Γιατί είναι σημαντικό το ISO 14001 για την επιχείρησή σας;

Τα οφέλη του ISO 14001 για την επιχείρηση:
• Προστασία του περιβάλλοντος
• Εξοικονόμηση πόρων και μείωση λειτουργικού κόστους
• Μείωση χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών
• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Πρόληψη της ρύπανσης και αποφυγή πιθανών ζημιών
• Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και του κόστους που συνεπάγεται
• Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης
• Δυνατό εργαλείο marketing, επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν το εφαρμόζουν
• Προσέλκυση νέων πελατών
• Αύξηση πωλήσεων
• Προσαρμογή των λειτουργιών της επιχείρησης βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και αποφυγή προστίμων
• Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της επιχείρησης

Γιατί να επιλέξετε να συνεργαστείτε μαζί μας;

Η συμβουλευτική εταιρεία DROMEAS CONSULTANTS σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εγγυάται για το αποτέλεσμα των εργασιών της. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Η συμβουλευτική εταιρεία DROMEAS CONSULTANTS εγγυάται το αποτέλεσμα των εργασιών της.

Δείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και τα συστήματα διασφάλισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000. Τα συστήματα ISO 9001 και ISO 22000 μπορούν να εφαρμοστούν παράλληλα με το σύστημα περιβαλλοντικής ασφάλειας.