Τί σημαίνει ο όρος ISO?

Το ISO είναι ένας διεθνής οργανισμός, που τυποποιεί τον τρόπο που οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί λειτουργούν, παράγουν και εμπορεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

 

Η συμβουλευτική εταιρεία DROMEAS CONSULTANTS σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εγγυάται για το αποτέλεσμα των εργασιών της. Το προσωπικό και οι συνεργάτες της επιχείρησης διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και μεγάλη εμπειρία σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας.

Επιπλέον η συμβουλευτική DROMEAS CONSULTANTS αναλαμβάνει και την εκπαίδευση του προσωπικού σας για την σωστή εφαρμογή του προτύπου.

 

Επιλέξτε παρακάτω το ISO που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.