Νέο πρόγραμμα επιδότησης 100%

πρόγραμμα επιδότησης

Νέο πρόγραμμα επιδότησης 100%

ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

Ωφελούμενοι της Δράσης:
Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των ακόλουθων κλάδων:
• Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων / εμπορικών εκθέσεων
• Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
• Εστίασης / διασκέδασης / ψυχαγωγίας
• Γυμναστηρίων και σχολών χορού
• Παιδότοπων

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019 μέχρι του ποσού των 400.000€.
Η επιδότηση είναι 100% και μη επιστρεπτέα.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:
Α) να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021
Β) να έχουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
Γ) να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019
Δ) Συσταθείσες εντός του 2020 και 2021 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
Ε) Επιχειρήσεις που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουάριου 2022.
Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30.09.2022 στις παρακάτω δαπάνες βάσει των Κωδικών:
• 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας,
• 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια)
• 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις / λήψεις αγαθών και υπηρεσιών αρ. 14.2.α.

 

Περίοδος Υποβολών
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μια απάντηση