ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 18-29 ετών

3

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 18-29 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 12.000 ΕΩΣ 17.000 €

Νέο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 18-29 ετών.

Νέο πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος δίνετε η δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για συμβουλευτική δράση και καθοδήγηση (coaching).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020Παρασκευή  28 Φεβρουαρίου 2020, όπου και λήγει η προθεσμία.

Συμβουλευτική Καθοδήγηση.

Στην φάση αυτή, έπειτα από αξιολόγηση θα επιλεγούν έως 5.000 ωφελούμενοι. Όσοι επιλεγούν θα παρακολουθήσουν ένα πενθήμερο πρόγραμμα συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Υπηρεσίες Καθοδήγησης.

Στην συνέχεια και αφού ελέγχουν και αξιολογηθούν τα επιχειρηματικά σχέδια θα προκριθούν 3.000 ωφελούμενοι στην επόμενη φάση. Σε αυτούς θα δοθούν υπηρεσίες καθοδήγησης (coaching).    

Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη ανέργων νέων για να αναπτύξουν την δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην συνέχεια αναμένουμε την προκήρυξη προγράμματος επιχειρηματικότητας για 2500 νέους ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν όλοι οι άνεργοι καθώς και όσοι έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης επιχειρηματικών σχεδίων.   

Αναλυτικά τα κύρια στάδια του προγράμματος έχουν ως εξής:

  • Οι άνεργοι που θα επιλεχθούν (έως 5.000 άτομα από 18-29 ετών), θα έχουν παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) από τον ΟΑΕΔ μέσω 6ήμερου σεμιναρίου νέας επιχειρηματικότητας.
  • Στους έως 3.000 επιλεχθέντες ωφελούμενους, θα παρασχεθούν υπηρεσίες καθοδήγησης (coaching) έξι συνεδρίες για την ωρίμανση και μετατροπή των επιχειρηματικών τους ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια.

Μετά την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα που αφορά την επιδότηση για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Άνεργοι νέοι 18-29 ετών θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Στο τέλος της διαδικασίας θα επιλεχθούν 2.500 άτομα που θα λάβουν χρηματοδότηση από 12.000 έως 17.000 €.

Η συμβουλευτική εταιρεία Dromeas Consultants μπορεί να σας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση του προγράμματος. Αναλαμβάνουμε το επιχειρηματικό σχέδιο την υποβολή του φακέλου και την υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου καθώς και την λογιστική υποστήριξη της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για νέες επιχειρήσεις επικοινωνήστε μαζί μας

Χρήσιμα links- ΟΑΕΔ