Νέο πρόγραμμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων»

25

Αναμένεται νέα οριζόντια πρόσκληση , ύψους άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), από το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Η πρόσκληση αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων της χώρας. Θα είναι δημόσια (κοινοτική και εθνική). Οι προσκλήσεις θα είναι ανοιχτές για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα διάρκειας π.χ. 1 έως 2 έτη.

Στο συνολικό ποσό της δημόσιας συμμετοχής θα προστεθεί και το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής. Ακόμη θα χρηματοδοτηθεί από το τομεακό πρόγραμμα της «Ανταγωνιστικότητας», πρώην ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας). Στόχος της πρόσκλησης, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ της χώρας, στόχος ο οποίος συνάδει με την υλοποίηση του Προγράμματος της Ανταγωνιστικότητας του ΕΣΠΑ.

Η πρόσκληση σχετικά με το ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ αναμένεται να δημοσιευτεί μετά το Πάσχα. Πιο συγκεκριμένα προχωρούν τα έργα για την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπάρχει σχεδιασμός για ενίσχυση 100.000 μικρών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα λάβουν ένα voucher ώστε να αγοράσουν ψηφιακές υπηρεσίες που θα τους οδηγήσουν στη χρήση ψηφιακών προϊόντων με σκοπό την ενίσχυση του μετασχηματισμού τους. Οι προσκλήσεις θα δημοσιευθούν ακόμη και πριν ληφθεί η απαραίτητη έγκριση του προγράμματος της «Ανταγωνιστικότητας» από την Κομισιόν. Με αυτόν τον τρόπο η ελληνική πλευρά θα διασφαλίσει την επιλεξιμότητα των δαπανών. Επιπλέον εκτός από την πρόσκληση, άλλο 1 δισ. ευρώ θα διοχετευθεί από το νέο ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα της «Ανταγωνιστικότητας» στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων  ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση κυρίως ΜμΕ. Όλα τα παραπάνω, βάσει των εξαγγελιών του υφυπουργού Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη.

Βασικός στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης, είναι έως το καλοκαίρι να έχει ανοίξει μια γενναία  ενίσχυση  μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»ανέρχεται σε 3,9 δισ. ευρώ, σε σύνολο 26,2 δισ. ευρώ που περιλαμβάνει συνολικά το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

espa.gr

Αφήστε μια απάντηση