Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2027

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2.0

Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2027

Από τον Ιανουάριο του 2022 τέθηκε σε ισχύ ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων  της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027 όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

Ο Νέος αναπτυξιακός Νόμος 2.0 προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, πιο συγκεκριμένα:

Με αυξημένα κατά 5-25% ποσοστά εγκρίθηκε ο χάρτης χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027,  στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 είναι αυξημένες κατά 5-25% συγκριτικά με τα ποσοστά που ισχύουν στην προηγούμενη περίοδο, με τα νέα ποσοστά να φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις Ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις.

Ο χάρτης προσδιορίζει επίσης τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ανά περιφέρεια. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό της επένδυσης.

Επιπρόσθετα, μόλις τεθεί σε εφαρμογή το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο του Κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ελλάδα θα κοινοποιήσει, όπως έχει τη δυνατότητα, στην Επιτροπή τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων με προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.

Τα μέγιστα ποσοστά κρατικών ενισχύσεων ανά Περιφέρεια & Μέγεθος επιχείρησης απεικονίζονται στον κάτωθι Πίνακα.

Στις περιοχές παρακάτω, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης αυξάνονται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, για τις αρχικές επενδύσεις τους με επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκατ. ευρώ.

 

 

 

 

Μικρές ΕπιχειρήσειςΜεσαίες ΕπιχειρήσειςΜεγάλες Επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο70%60%50%
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη70%60%50%
Κεντρική Μακεδονία70%60%50%
Ηπειρος70%60%50%
Δυτική Ελλάδα70%60%50%
Θεσσαλία70%60%50%
Ιόνια Νησιά60%50%40%
Δυτική Μακεδονία60%50%40%
Πελοπόννησος60%50%40%
Κρήτη60%50%40%
Στερεά Ελλάδα60%50%40%
Νότιο Αιγαίο50%40%30%
Αττική Δυτικός Τομέας Αθηνών35%25%15%
Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσους45%35%25%

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

www.espa.gr

Αφήστε μια απάντηση