Λογιστικά γραφεία Θεσσαλονίκη – Dromeas Conultants

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο, η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση, αποτελεί  απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της, η DROMEAS CONSULTANΤS σας διασφαλίζει τη σωστή λογιστική τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων, την έγκαιρη ενημέρωσή σας και την άμεση διευθέτηση των φορολογικών και ασφαλιστικών σας υποχρεώσεων.

Οι λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας μας, οδηγούν στην καλύτερη οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών της  επιχείρησης σας  για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων και την ανάπτυξη της.

Λογιστικά – Φοροτεχνικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ:

 • Λογιστική παρακολούθηση και τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων (ατομικές επιχειρήσεις, Α.Ε, Ε.Π.Ε, ΙΚΕ, Ο.Ε, Ε.Ε)
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιρειών
 • Σύνταξη παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ,ΦΜΥ)
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΑΝΙΣΜΟΙ,ΓΕΜΗ,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
 • Φορολογικές συμβουλές, επιλογή κατάλληλης μορφής επιχείρησης
 • Μηνιαίες αναφορές για την πορεία της επιχείρησης

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από τις αποφάσεις που καλούνται να πάρουν οι επαγγελματίες, σε ένα ευμετάβλητο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα. Ένας σωστός φορολογικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος πριν από κάθε επιχειρηματική ενέργεια είτε όσον αφορά τη μεγιστοποίηση του φορολογικού οφέλους ή την ελαχιστοποίηση αντίστοιχα των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της  DROMEAS CONSULTANTS με τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τους, έχουν ως στόχο, τη βελτίωση των βασικών σας μεγεθών και τη μείωση των φορολογικών σας επιβαρύνσεων. Ο φορολογικός σχεδιασμός της εταιρείας μας, με βάση την κατανόηση των επιδιώξεων και των προοπτικών του κάθε επαγγελματία, βρίσκει τις κατάλληλες λύσεις, για  την επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Σύνταξη Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
 • Απαλλαγές και επιστροφές ΦΠΑ
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος οντοτήτων
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και Intrastat
 • Παραβάσεις, πρόστιμα ,ανάλυση φορολογικών επιβαρύνσεων
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

Dromeas Consultants Φοροτεχνικά – Λογιστικά Γραφεία