Εστίαση – Πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ έως 100.000€ ανά επιχείρηση.

Εστίαση - Πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ

Εστίαση – Πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και την αγορά πρώτων υλών για τους πρώτους μήνες.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 330 εκατομμύρια ευρώ και θα αφορά περίπου 34.000 επιχειρήσεις.

Το ποσό επιδότησης ανέρχεται στο 7% του τζίρου του του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%. Στο πρόγραμμα θα περιληφθούν επίσης και επιχειρήσεις franchise ανάλογα με τα κανονιστικά κριτήρια που θα πληρούν.
Μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:
Α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
Γ) Συσταθείσες εντός του 2020 εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.
Δ) Επιχειρήσεις που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 θα αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 31 Ιουλίου 2021 έτσι ώστε να ενταχθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.
Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών – Επανεκκίνηση εστίασης (espa.gr)

Αφήστε μια απάντηση