Το επιχειρηματικό σχέδιο Business Plan αποτελεί µία λεπτομερή ανάλυση μιας επιχείρησης.
Αποτελεί έναν οδικό χάρτη ή καλύτερα μια πυξίδα για την επιχείρηση.

Σε ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο

Περιλαμβάνονται όλα τα βήματα και η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση για να πετύχει τους στόχους της.

Αναλύσεις για τα αναμενόμενα έσοδα βασισμένα σε στοιχεία και έρευνα αγοράς. Περιέχει λεπτομερή ανάλυση του κόστους και των εξόδων της επένδυσης σας.

Συνεπώς, ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα όπως πόσο κοστίζει μια επένδυση, σε πόσα χρόνια αναμένεται να αποσβεστεί, αν και πότε τα έσοδα θα υπερβούν τα έξοδα και ποια είναι η αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης μέσα σε 5 ή 10 χρόνια, ποιες είναι οι ανάγκες σε κεφάλαιο.

Πόσο κοστίζει η επιχείρηση μου, πώς μπορώ να την αναπτύξω? Αλλά και πολλά άλλα.

Περιέχει αναλύσεις κοστολόγησης, τιμολόγηση, έρευνα αγοράς, οικονομικές καταστάσεις. Μελέτες όπως swot, pest, porter.

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να παρακολουθείται και να ενημερώνεται συνεχώς. Δεν είναι χρήσιμο μόνο για την εύρεση χρηματοδότησης, αλλά και ένα απαραίτητο εργαλείο για την διοίκηση της επιχείρησης.

Η επιχείρηση μας Dromeas Consultants αναλαμβάνει επιχειρηματικά σχέδια βασιζόμενη σε υψηλής ποιότητας και διεθνούς κύρους πρότυπα.

Γιατί να επιλέξετε να συνεργαστείτε μαζί μας?

Η Dromeas Consultants παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και έχει το κατάλληλο έμπειρο και υψηλού επιπέδου προσωπικό.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας